دبيرستان غير دولتي دخترانه شهداي رهپويان وصال - دوره اول

آدرس : شيراز ، بلوار پاسداران ، کوچه 53 شهید ظل انوار سمت راست

تلفن :38336737-071

مجتمع آموزشي غير دولتي دخترانه شهداي رهپويان وصال

راهیان نور : سفر به مناطق عملیاتی جنوب

سفر به مناطق عملیاتی جنوب به همراه کانون فرهنگی رهپویان وصال در تاریخ پنج شنبه 2 اسفند تا یکشنبه 5 اسفند همراه با برنامه های متنوع برگزار شد .