دبيرستان غير دولتي دخترانه شهداي رهپويان وصال - دوره اول

آدرس : شيراز ، بلوار پاسداران ، کوچه 53 شهید ظل انوار سمت راست

تلفن :38336737-071

مجتمع آموزشي غير دولتي دخترانه شهداي رهپويان وصال

گزارش بازدید از آثار تاریخی

گردش علمی - تاریخی - تفریحی دوره متوسطه اول روز چهارشنبه 10 بهمن ماه با بازدید از آثار تاریخی دوره زندیه آغاز شد :

  • بازدید از : گرمابه وکیل
  • مسجد وکیل
  • سرای مشیر
  • موزه حرم مطهر احمد بن موسی علیه السلام
  • و حسن ختام برنامه زیارت حرم و صحن با صفای حضرت احمد بن موسی علیه السلام