به اطلاع دانش آموزان دوره متوسطه اول و اولیای محترم می رساند ، این آموزشگاه در جهت تقویت بنیه علمی و فرهنگی و ورزشی دانش آموزان در تابستان جاری کلاسهای زیر را برگزار کند .
کلاسها از مرداد ماه آغاز می شود .

    کلاسهای آموزشی : ویژه پایه های هفتم و هشتم و نهم
 • ریاضی : شامل 10 جلسه به مبلغ 400000 ریال
 • علوم : شامل 10 جلسه به مبلغ 400000 ریال
 • ادبیات: شامل 10 جلسه به مبلغ 400000 ریال
 • المپیاد کامپیوتر : شامل 10 جلسه به مبلغ 400000 ریال

    کلاسهای فرهنگی و هنری
 • روخوانی و روانخوانی قرآن کریم : 100000 ریال
 • حفظ قرآن کریم : 100000 ریال
 • داستانهای انبیاء در قرآن : 100000 ریال
 • بسته اعتقادی حٌسنا : 100000 ریال

    ورزشی و تفریحی
 • والیبال : 100000 ریال
 • کوهپیمایی
 • خوشنویسی : 120000 ریال
 • خلاقیت و هنر : 120000 ریال

    فوق برنامه
 • اردوهای دو روزه و یک روزه
 • مسابقات فرهنگی و ورزشی
   لطفا هزینه ثبت نام را به شماره کارت 6037997126716993 به نام محبوبه رحمن ستایش واریز کنید و سپس برای ثبت نام به بخش ثبت نام مراجعه کنید .

>>   ورود به بخش ثبت نام   <<